1950'lerde Madrid'de Sonbahar-Juan Benet

Share:

Juan Benet’in yazarlığında “1950’lerde Madrid’de Sonbahar”  adlı romanı gerek üslup açısından ve gerekse de anlatım açısından oldukça akıcı bir yapıya sahiptir.  İlk okuyanlar üslup açısından biraz zorlansa da sayfalar ilerledikçe kitabın verdiği okuma zevkinden dolayı  üslup konu dışı kalabilmektedir. Kitabın anlatımı sade olduğu kadar olay örgüsü de bir bakıma farklı anlatımlara sahip olarak merak içerisinde bırakması ile bilinen bir eser olmuştur.
Konu Olarak savaşı ele alan eserde, insanların birbiri ile verdiği savaşı ve gruplaşmayı ele almaktadır.  Mekan olarak İspanya’dır. Savaşın devam ettiği mekan ise Madrid’dir.
Orijinal adı olan “ Otono en Madrid Hacia 1950” olan eserin çevirisini  Roza Hakmen yaparak Metris Yayınları’nda ilk olarak çıkmaktadır.  Arka kapak bilgilerini vermiş olursak şöyle denmektedir;
İlke olarak  yaratılmış şeyler çemberini kırmaktan başka kural tanımaz. Bununla birlikte şaşırtıcılık peşine koşmak zorunda da değildir. Şaşırtıcılık, sadece alışılmış gerçeklerin çevresinde bir hâle örer ve genellikle geçici olanın etkisi silinince, gerçeklerin kurallarına indirgenir. Alışkanlık, beklenmedik olaylar dâhil her şeyi ele geçirir ve bir örümcek ağı örerek yarattığı ağına hapseder Kim bilir belki en büyük bilgelik, uğraşının amacını tersine çevirip yarattığı başlangıçtaki yerine oturtmaktır.

Juan Benet-1950’lerde Madrid’de Sonbahar İle İlgili Yorumlara Bakarsak;


Hiç yorum yok