Neoliberal Küreselleşme ve Kalkınma- Grahame Thompson,Paul Hirst

Share:


Hirst ile Thompson, uluslar arası ekonominin durumunu ve yaratacakları politik sonuçları, gelecekte ne gibi etkilere sahip olacaklarını sorgulayıp değerlendiriyor. Uluslararası süreçlerde, uluslararası politikalar arasında karşılıklı ilişkileri inceliyor. Küreselleşme teorilerini de kitapta bir hayli eleştiren ikili, kitapta hem ulusal hem de uluslar arası ekonomileri sarsmayacak şekilde ve bu iki faktörün denetimine yönelik stratejilerin geliştirilmesine engel olmayacak yönetim anlamında mekanizmaların geliştirilmesinin mümkün olabildiğini açıklamışlardır.

Aynı zamanda; Neoliberal Küreselleşme ve Kalkınma, yaşadığımız dönemin kaotik değişimlerini, piyasa temelli çözüm önerilerini ve bunlara rağmen günbegün derinleşen yoksulluğu iktisat temelinde inceliyor. Marx, Keynes ve Polanyi’yi irdelerken küreselleşen dünyada kalkınma iktisadının yerini sorguluyor.

KİTAPTA YER ALAN BÖLÜMLER
 • Bir Kalkınma İktisatçısı Olarak Karl Marx-Prabhat Patnaik
 • Keynes’in Kalkınma İktisadı Açısından Önemi-John Toye
 • Bir Kalkınma İktisatçısı Olarak Karl Polanyi-Kari Polanyi Levitt
 • Merdiveni Tekmelemek: Tarihi Bir Perspektif İçinde ‘İyi Politikalar’ ve ‘İyi Kurumlar’-Ha-Joon Chang
 • Kalkınma Doktrini ve Evrimi, 1950-2005-Erik Thorbecke
 • İktisat Politikaları Reformlarını Anlamak-Dani Rodrik
 • Neoliberal Küreselleşme Kalkınma İçin Bir Fırsat Mı, Engel Mi?-Fikret Şenses
 • Küreselleşen Dünyada Kalkınma Politikaları-Joseph E. Stiglitz
 • Washington Mutabakatı’ndan Washington Sonrası Mutabakat’a Kalkınma Yansımaları-Elisa Van Wayenberge
 • Gelişen ‘Post-Washington Mutabakatı’nı Yeniden Düşünmek-Ziya Öniş, Fikret Şenses
 • Tarım ve Kalkınma ‘Yeni Neoklasik Kalkınma İktisadı’nın ve ‘ Neoklasik- Neo-Popülizm’in Eleştirisine Doğru-Terence Byres
 • Dış Ticaret ve Sanayi Politikalarında Alternatif Bir Yaklaşıma Doğru-S. M. Shafaeddin
 • Sanayileşme Stratejisini Yeniden Düşünmek: Küreselleşme Çağında Devletin Rolü-Sanjaya Lall
 • Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Bugün Hangi Stratejiler Uygulanabilir?-Robert Hunter Wade
 • Özelleştirme Teorisi ve Uygulaması, Kalkınma Bağlamında Politika Evriminin Eleştirel Bir Analizi-Kate Bayliss
 • Küreselleşme ve Uygun Yönetişim-Jagdish N. Bhagwati
 • Ekonomik Değişimde Kurumların Rolü-Ha-Joon Chang, Peter Evans
 • Neoliberal Küreselleşme Çağında Yoksulluk Araştırmalarındaki Kayıp Bağlantılar: Türkiye Deneyimlerinden Çıkarılacak Dersler-Fikret Şenses
 • Küresel Dinamikler, Ülke içi Koalisyonlar ve Reaktif Devlet: Türkiye’nin Savaş Sonrası Kalkınmasında Önemli Politika Dönüşümleri-Ziya Öniş, Fikret Şenses
Kitapta Üzerinde Durulan Konu: Küreselleşme
Küreselleşme, dünyada son zamanlarda yaşanan gelişmeleri açıklamak için kullanılan bir kavramdır. Bu gelişmelerin ekonomik, siyasi, sosyal, teknolojik ve kültürel boyutları olduğu için de küreselleşmenin tanımı ve anlamı kişiden kişiye göre farklılık göstermektedir.
Küreselleşmenin sonuçlarına ilişkin de bir görüş birliğinden söz etmek mümkün değildir. Bu bağlamda küreselleşme kavramına ilişkin çeşitli yaklaşımlar bulunmaktadır. Bazıları küreselleşmenin dünyada refahı arttıracağını, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki farkları azaltacağını ifade ederken bazıları da aynı kavramı sömürgeciliğin modern yaklaşımı olarak ifade etmişlerdir. Küreselleşme kavramına ilişkin bir yandan olumlu yaklaşımlar varken (Aşırı Küreselleşmeciler), diğer yandan da bu süreci çok şiddetli bir şekilde eleştiren olumsuz yaklaşımlar (Küreselleşme Karşıtları) bulunmaktadır. Ayrıca küreselleşme sürecine daha tarafsız yaklaşan (Dönüşümselci) görüşler de bulunmaktadır.
Bu çalışmada öncelikle küreselleşme kavramını açıklamaya yönelik çeşitli tanımlamalara yer verilmiş, küreselleşme kavramının tarihsel süreçteki gelişimi açıklanmış, sonrasında küreselleşme kavramına yönelik yaklaşımlara yer verilerek bu yaklaşımların tarihsel değerlendirmeleri açıklanmıştır. Buradan da yola çıkılarak küreselleşme ve yerelleşme arasındaki ilişki irdelenmeye çalışılmıştır.

KİTAPTA KULLANILAN DİL VE ÜSLUP
Neoliberal Küreselleşme ve Kalkınma, anlatım olarak sade ve bilgilendirici bir anlatım tekniğine sahiptir. Kitapta genel olarak akademik bir üslup kullanılmış ve kitabın bölümleri arasında da bu belirtiyi net bir şekilde görebilmekteyiz.
Okuyucusuna ekonominin ve uluslar arası ekonomi politikalarını ele alarak bilgiler sunan kitap, aynı zamanda açıklayıcı bir anlatım tekniği kullanmıştır.
                                                       
                                                                                                                
KİTABIN ARKA KAPAK BİLGİSİ (TANITIM BÜLTENİ)
Dünya ölçekli ekonomi ve politikanın yeni bir aşaması olarak "küreselleşmeyi ala alan Paul Hirst ile Grahema Thompson, uluslararası ekonomideki eğilimlerin mevcut durumunu, yarattıkları politik sonuçları, gelecekte alabilecekleri olası görünümler değerlendiriliyor; uluslararası süreçler ile ulusal ekonomi politikaları arasındaki karşılıklı ilişkileri ve uluslararam ekonominin yöneltiliş biçimini inceliyor.
Küreselleşme eğiminin doğasına ilişkin mevcut teorileri de eleştiren Hirst ile Thompson, bu kitapta, hem ulusal ekonomileri sarsmayacak hem de uluslararası denetime yönelik stratejilerin geliştirmesine engel olmayacak yönetişim mekanizmaları kurmanın mümkün olduğu iddiasını temellendiriyor.
Son yılların önemli tartışmalarına katkıda bulunan, ekonomi açısından küreselleşmeyi irdeleyen yetkin bir çözümleme...

KİTABIN AMACIN
Küreselleşme sürecinin ülkelerarası gelişmişlik düzeyi farklarını azaltabileceği veya ortadan kaldırabileceği savunulmuş, modern toplum, yeni dünya düzeni, evrensel barış, çok partili demokratik sistem gibi kavramlarla birlikte anılır hale gelmiştir. Küreselleşme açısından bir başka değerlendirme ise tekelci kapitalizmin günümüzdeki görünümü şeklindeki yorumudur. Buna göre küreselleşme süreci kapitalist gelişme süreci ile sıkı bağlılık içindedir.Teknolojik gelişme ve artan rekabet koşullarında gelişmiş ülkeler giderek küresel anlamda güç kazanırlarken, gelişmekte olan ülkeler giderek kazanılan haklardan ödünler vermektedirler. Hangi yaklaşımla değerlendirilirse değerlendirilsin küreselleşme, ulusları olumlu veya olumsuz tüm sonuçlarıyla bireysel ve kurumsal düzeyde çok boyutlu olarak etkilemektedir. Bu etkinin nasıl olacağının önemli belirleyicileri olan liderlerin ulusal ve küresel sorumlulukları artmış ve ağırlaşmıştır

3 yorum:

 1. Hocam Öncelikle Paylaşımlarınız için teşekkürler. Küreselleşme anlamında güzel bir eser paylaşmışsınız. Sağolun...

  YanıtlaSil
 2. Neoliberalleşme ve küreselleşme oldukça etkili bir kitap.

  YanıtlaSil
 3. Haklısınız küreselleşme kavramı kişiden kişiye göre değişiyor. Yazınızda aktardığınız kitap mutlaka okunmalı zaten.

  YanıtlaSil